Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Gruodis
    2017     
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Renginiai

Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigybei užimti

Skelbimo Nr.: 33780
Skelbimo data: 2016-09-26

Pareigybės aprašymas:
LAUKUVOS SENIŪNO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Laukuvos seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.
 
II. PASKIRTIS

4. Laukuvos seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga aptarnauti seniūnijos gyventojus, tvarkyti seniūnijos dokumentų apskaitą, vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos dokumentų tvarkymą, pavaduoti seniūną.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – dokumentų valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

 6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimą, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

 6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

 6.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir užtikrina seniūnijoje asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą, siekdamas įgyvendinti seniūnijai  priskirtas funkcijas;

7.2. rengia ir tvarko seniūnijos dokumentų apskaitą, siekdamas užtikrinti dokumentų saugumą iki perdavimo į valstybės ir savivaldybės archyvą;

7.3. kontroliuoja ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje, siekdamas įgyvendinti seniūnijai priskirtas funkcijas;

7.4. renka ir teikia duomenis Administracijos direktoriui apie mokyklinio amžiaus vaikus, gyvenančius seniūnijos teritorijoje, siekdamas užtikrinti tinkamą apskaitą.

7.5. atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą, užtikrina šių duomenų saugumą;

7.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos teritorijoje;

7.7. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.8. veda asmenų, atliekančių viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, apskaitą;

7.9. išduoda leidimus prekybai viešose vietose ir juos registruoja;

7.10. išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą ir juos registruoja, kontroliuoja seniūnijos teritorijoje skelbiamą viešą reklamą;

7.11. išduoda pažymas seniūnijos gyventojams apie šeimos sudėtį;

7.12. tvarko namų ūkių knygas Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;

7.13. atlieka sekretoriaus pareigas seniūnijos seniūnaičių sueigoje; 

7.14. pavaduoja seniūną atostogų, laikino nedarbingumo, stažuočių ar komandiruočių laikotarpiu;

7.15. ypatingomis aplinkybėmis, kai nei Seniūnijos seniūnas, nei seniūno pavaduotojas negali eiti savo pareigų, Seniūnijos seniūną pavaduoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš valstybės tarnautojų;

7.16. vykdo Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, seniūnijos seniūno  kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti  seniūnijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.

____________________________

 Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

Daugiau informacijos telefonu: 8 449 76116 arba el. paštas: vilma.kuzminskaite@silale.lt